Od 12 lutego gramy znów w tenisa

Od 12 lutego 2021 roku w tenisa można grać w hali. Zgodnie z zapowiedzią prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego, ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, uszczegóławiające zapowiedź poluzowania obostrzeń.

Paragraf 1; punkt 1, podpunkt l (podpunkt 9):(…) – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku (…)

(…)9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających; (…)

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Podobne wiadomości

Katarzyna vel Kasiorek Brodnicka i Łukasz Kubot.

Tennis Art 2024 – jest kolejny rekord!

Kwota 352 200 zł trafi na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Od 18 lat każda złotówka z Tennis Art jest przeznaczona dla oddziału dziecięcego Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu. – Pobiliśmy