Powołano niezależną Komisję z udziałem trzech ekspertek

Zarząd Polskiego Związku Tenisowego poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 30 listopada 2022 r. podjęta została uchwała o utworzeniu niezależnej od Zarządu i pozostałych organów PZT, trzyosobowej Komisji, której zadaniem będzie zbadanie wszelkich okoliczności dotyczących spraw związanych z osobą Mirosława Skrzypczyńskiego, które były przedmiotem ostatnich artykułów prasowych, wywiadów i doniesień medialnych.

Zgodnie z informacją PZT z dnia 24 listopada 2022 r. w ramach której zapowiedziano utworzenie Komisji przekazujemy, że w jej skład wchodzić będą:

1. Ewa Tokarczyk – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – psychologia sądowa oraz psychologia kliniczna dziecka. Praca doktorska z zakresu społecznego nieprzystosowania i resocjalizacji dzieci i młodzieży. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia z psychologii rozwojowej, społecznej, klinicznej dziecka, psychologii rodziny, problematyki motywacji oraz pracy nad zmianą niepożądanych nawyków. Przez cały okres pracy zawodowej opiniowała w sprawach rodzinnych, nieletnich, psychologicznej analizy zeznań małoletnich. W przypadku osób dorosłych, w sprawach o mobbing i zadośćuczynienie.

2. Monika Strus-Wołos – Adwokat, Doktor nauk prawnych, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej w kadencji 2007-2010, a w latach 2010-2013 r. członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Przez wiele lat członek Komisji Praw Człowieka przy NRA. W latach 2004-2013 r. Przewodnicząca Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono Naczelnej Rady Adwokackiej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich (prawo UE, prawa człowieka oraz prawo cywilne) i adwokatów (prawo gospodarcze). Wykładowca na konferencjach naukowych. W 2008 roku otrzymała odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

3. Monika Pasieka-Brzozowska – Adwokat, doktor nauk prawnych, autorka szeregu książek i publikacji na temat prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej (m.in. „Prawo prasowe w kazusach” „Informacja publiczna w instytucji kultury”). Specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej, prawie prasowym, prawie mediów. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie informacji publicznej znawca problematyki sądowej z uwagi na wcześniejszą pracę na stanowisku Asystent Prasowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Zgodnie z założeniami Komisja jest całkowicie niezależną od Polskiego Związku Tenisowego jednostką, nie podlega kontroli, nadzorowi, wskazówkom oraz jakimkolwiek wytycznym innych organów, komisji i grup roboczych Polskiego Związku Tenisowego oraz jakiejkolwiek ingerencji zarówno aktualnych jak i byłych członków organów PZT. Komisja zobowiązana jest do opracowania stosownego raportu ze swoich działań, który zostanie przygotowany w terminie do sześciu miesięcy począwszy od chwili ukonstytuowania Komisji tj. licząc od dnia dzisiejszego. Nadmieniamy, że osoby powołane do Komisji nigdy nie miały kontaktu z byłymi i obecnymi członkami władz PZT. Są niezależnymi ekspertkami w swoich dziedzinach. Z uwagi na swą niezależność od Polskiego Związku Tenisowego, wszelkie zapytania dotyczące jej działalności prosimy o kierowanie bezpośrednio do Członków Komisji.

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Podobne wiadomości

Rafael Nadal: Nigdy się nie poddawaj!

Od kilkunastu lat żyje z nieustannym bólem. Bierze leki, zastrzyki, a później znów rozpoczyna walkę na korcie. Wchodzi w tryb walki i adrenalina robi swoje. Choć czasami jest bliski porażki, to nigdy