Komunikat Zarządu Polskiego Związku Tenisowego

Fot. depositphotos

dot. artykułu prasowego z dnia 13. września 2022 r. autorstwa Dominika Senkowskiego pt. „Awantura wokół turnieju im. Kaczyńskiego. Sędziowie nie dostali pensji. To bzdury.”

W związku z opublikowaniem ww. artykułu prasowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisowego informuje, że okoliczności przedstawione przez autora publikacji, dziennikarza D. Senkowskiego, są nieprawdziwe i nie odpowiadają rzeczywistemu przebiegowi zdarzeń.

Autor artykułu pomija dwie istotne kwestie. Po pierwsze – rozliczenia nadal są procedowane, a czas na ich zakończenie upływa oficjalnie dopiero 30. września 2022 r. Nie sposób zatem mówić o jakimkolwiek niewypłaceniu, czy opóźnieniu w wypłacie, skoro termin na wypłatę jeszcze nie upłynął. Po drugie – duża część wniosków o rozliczenie wynagrodzeń sędziowskich nie została zakończona ze względu na liczne i powtarzające się braki w dokumentach (wnioskach o wypłatę), które są podstawą do rozliczania środków.

Z tych względów, niezależnie od pozostałych kroków prawnych podjętych przez Polski Związek Tenisowy, związanych z publikacją ww. artykułu, Zarząd PZT pragnie wyjaśnić okoliczności rozliczenia „Memoriału im. Lecha i Marii Kaczyńskich” w Kozerkach.

Przede wszystkim wskazać należy, że wbrew sugestii autora, zawartej w tytule ww. materiału prasowego, wokół turnieju „Memoriału im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Kozerkach” nie doszło do żadnej awantury, a tym bardziej w środowisku sędziowskim. Do Zarządu PZT nie dotarły żadne oficjalne, jak również miarodajne „sygnały” mogące niepokoić środowisko tenisowe w zakresie właściwego rozliczenia pracy sędziów.

Brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia sugestii autora tego artykułu, jakoby to z winy Polskiego Związku Tenisowego nie doszło do wypłacenia środków pieniężnych na rzecz sędziów. Rozliczenia ze wszystkimi sędziami odbywają się na podstawie ściśle określonych procedur. Procedury te obowiązują bez względu na to, czy dotyczy to sędziów zaangażowanych w Memoriał, czy też innych wydarzeń tenisowych organizowanych przez Polski Związek Tenisowy. Procedury te zakładają, że zatwierdzenie rozliczenia i wypłacenie środków dla sędziów może nastąpić po przedstawieniu niezbędnej i kompletnej dokumentacji.

W związku z rzeczonym Memoriałem informujemy, że rozliczenie nie zostało jeszcze zakończone i jest w toku. W tym zakresie wyjaśnić trzeba, że do dzisiaj, tj. do 13. września 2022 r., do PZT przekazano 38 powołań sędziowskich związanych z Memoriałem, który odbył się w dniach 31 lipca – 7 sierpnia 2022 r. Powołania sędziowskie przedstawiane są wraz z dokumentacją, która jest podstawą dla dokonania rozliczenia. Z 38 powołań dokładnie połowa (50%) wniosków o rozliczenie złożonych przez sędziów zawiera braki formalne oraz rachunkowe, uniemożliwiające wypłatę i w zdecydowanej części obciążające samych wnioskodawców.

W dokumentacji przekazanej do PZT brakuje niekiedy najbardziej podstawowych informacji niezbędnych do rozliczenia i wypłaty środków. Przykładowo, w wielu przypadkach dostrzeżono elementarne braki w dokumentacji takie jak np.: 1) brak podpisu wnioskodawcy pod wnioskiem; 2) brak wskazania konkretnych kwot do rozliczenia; 3) brak informacji, którego sędziego dotyczy rozliczenie; 4) braki w kwotach zwrotu za przejazd.

W związku z tymi nieprawidłowościami, wszyscy ww. wnioskodawcy zostali jeszcze przed publikacją materiału prasowego wezwani do uzupełnienia dokumentacji i do poprawienia braków złożonego rozliczenia. Mimo tego, braki nie zostały usunięte. Obecnie zostało wystosowane powtórne wezwanie do przedłożenia brakujących informacji najpóźniej w terminie do dnia 20.09.2022 r.

Znamienne przy tym jest, że rozliczenie i wypłata w związku z udziałem sędziów w Memoriale zgodnie z zawartymi umowami winna nastąpić w terminie do 30 września 2022 r. Chociażby dlatego nie ma żadnych powodów do niepokoju i bezpodstawnego formułowania zarzutów wobec działalności Polskiego Związku Tenisowego.

Niezależnie od rozliczeń sędziowskich realizowanych w ramach „Memoriału im. Lecha i Marii Kaczyńskich” w Kozerkach należy wskazać, że sytuacja, w której występują opóźnienia z przyczyn leżących po stronie wnioskodawców występuje także w innych przypadkach. Przykładowo, analogicznie prezentuje się kwestia rozliczeń sędziów biorących udział w spotkaniach LOTTO SuperLIGI i forBET 1. Ligi. O ile samo wydarzenie organizowane jest przez SuperLigę o tyle rozliczenia z sędziami następują w ramach działalności Polskiego Związku Tenisowego. W sprawie rozgrywek ligowych na łącznie 66 przekazanych do PZT powołań sędziowskich, ponad 30% wniosków zawiera braki formalne i rachunkowe uniemożliwiające dokonanie wypłaty. Identycznie jak w przypadku Memoriału, PZT wystosował wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.

Za całkowicie chybione należy uznać także twierdzenia i okoliczności powołane przez autora artykułu a dotyczące rzekomego strachu czy obawy środowiska sędziowskiego. Autor artykułu opiera swoje twierdzenia na wypowiedziach Pani Gabrieli Załogi. Tymczasem, osoba ta nie jest obecnie sędzią tenisa ani tym bardziej międzynarodowym sędzią tenisowym, co najmniej od 20 grudnia 2019 r. Ponadto, nie sędziowała żadnego meczu podczas organizacji ww. Memoriału. Nie sposób zatem przyjąć za zasadne czynienie publicznych oskarżeń wobec Polskiego Związku Tenisowego w zakresie rozliczenia imprezy sportowej z udziałem innych sędziów. W tym miejscu Zarząd Polskiego Związku Tenisowego informuje, że Pani Gabriela Załoga nie jest osobą uprawnioną do formułowania jakichkolwiek twierdzeń w imieniu i na rzecz Kolegium Sędziów PZT czy całego tenisowego środowiska sędziowskiego, albowiem osoba ta nie pełni żadnych funkcji sędziowskich.

W tym kontekście nie sposób zatem zrozumieć motywy, którymi kierował się dziennikarz przy publikacji wspomnianego artykułu. Wszystkie sugestie i wnioski wskazane w redakcji sport.pl zostały wyłącznie sztucznie wykreowane na potrzeby powstałej publikacji. W związku z takim postępowaniem, Polski Związek Tenisowy nie może pozostać obojętny i podejmie wszelkie środki prawne zmierzające do ochrony dobrego imienia PZT.

Polski Związek Tenisowy

Udostępnij:

Facebook
Twitter

Podobne wiadomości

Magdalena Fręch. Fot. WTA 500 Internationaux de Strasbourg 2024

Zwycięstwo Magdaleny Fręch nad Sloane Stephens

Obie Polki, które występują w turnieju WTA 500 Internationaux de Strasbourg 2024, zameldowały się w poniedziałek w drugiej rundzie – 1/8 finału – imprezy we Francji. Kilka godzin po awansie Magdy

Udane otwarcie Magdy Linette w WTA 500 w Strasbourgu

Magda Linette (AZS Poznań) udanie rozpoczęła występ w Internationaux de Strasbourg, ostatniej dużej imprezie na kortach ziemnych przed startem wielkoszlemowego Roland Garros. Poznanianka w poniedziałek pokonała w turnieju WTA 500 w Strasbourgu