Historia

Pokazowe gry tenisowe dla świata pracy

Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 roku dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. Po wojnie –

Tenis w stolicy Wielkopolski w latach 1890-1919

Kiedy rozpoczęto uprawiać sport lawn-tenisowy w Poznaniu? „– Na to pytanie nie łatwo dać dziś pewną odpowiedź. Natomiast przypuszczać można, że był to rok 1890, kilka lat po roku 1876, w któremu to okresie czasu Angielscy goście uzdrowiska Bad Homburg sport ten na kontynencie zademonstrowali. W tym

Henryk Golimowski: bohater i wychowawca

Z Henrykiem Golimowskim spotkaliśmy się w 2015 roku. Wtedy udzielił jednego z ostatnich wywiadów. Zmarł dwa lata później. Tekst: Rafał Sahaj Mimo 90 lat wciąż doskonale pamięta wiele historii oraz nazwisk. Bez trudu potrafi przytoczyć postacie na fotografiach, które przez lata kolekcjonował

Cyrk Tildena z najlepszymi tenisistami na świecie

„Jak olbrzymim zainteresowaniem cieszy się tenis, dowodzi powyższe zdjęcie: widzimy na niem finał spotkania międzynarodowego o puhar Dawisa przedstawicieli Anglji i Francji w Paryżu” – tak, zachowując oryginalną ortografię rozpoczynał się artykuł „Biały sport” w „Ilustracji Polskiej” z 14 kwietnia 1935

Mistrz armii – porucznik Wincenty Przybylski

Tenis w Wojsku Polskim w Poznaniu był uprawiany niemal od chwili odzyskania niepodległości Polski.  Czołowym zawodnikiem tego okresu był por. Wincenty Przybylski, który zdobył od 1924 roku 9-krotnie mistrzostwo Armii.

Surma przy stadionie im. Edmunda Szyca

W miejscu, gdzie dziś znajduje się targowisko Bema na Dolnej Wildzie przy ul. Olimpijskiej i Maratońskiej obok stadionu im. Edmunda Szyca znajdowały się trzy korty tenisowe klubu Surma, później przejęła je Warta.

Pokazowe gry tenisowe dla świata pracy

Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 roku dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. Po wojnie –

Tenis w stolicy Wielkopolski w latach 1890-1919

Kiedy rozpoczęto uprawiać sport lawn-tenisowy w Poznaniu? „– Na to pytanie nie łatwo dać dziś pewną odpowiedź. Natomiast przypuszczać można, że był to rok 1890, kilka lat po roku 1876, w któremu to okresie czasu Angielscy goście uzdrowiska Bad Homburg sport ten na kontynencie zademonstrowali. W tym

Henryk Golimowski: bohater i wychowawca

Z Henrykiem Golimowskim spotkaliśmy się w 2015 roku. Wtedy udzielił jednego z ostatnich wywiadów. Zmarł dwa lata później. Tekst: Rafał Sahaj Mimo 90 lat wciąż doskonale pamięta wiele historii oraz nazwisk. Bez trudu potrafi przytoczyć postacie na fotografiach, które przez lata kolekcjonował

Cyrk Tildena z najlepszymi tenisistami na świecie

„Jak olbrzymim zainteresowaniem cieszy się tenis, dowodzi powyższe zdjęcie: widzimy na niem finał spotkania międzynarodowego o puhar Dawisa przedstawicieli Anglji i Francji w Paryżu” – tak, zachowując oryginalną ortografię rozpoczynał się artykuł „Biały sport” w „Ilustracji Polskiej” z 14 kwietnia 1935

Mistrz armii – porucznik Wincenty Przybylski

Tenis w Wojsku Polskim w Poznaniu był uprawiany niemal od chwili odzyskania niepodległości Polski.  Czołowym zawodnikiem tego okresu był por. Wincenty Przybylski, który zdobył od 1924 roku 9-krotnie mistrzostwo Armii.

Surma przy stadionie im. Edmunda Szyca

W miejscu, gdzie dziś znajduje się targowisko Bema na Dolnej Wildzie przy ul. Olimpijskiej i Maratońskiej obok stadionu im. Edmunda Szyca znajdowały się trzy korty tenisowe klubu Surma, później przejęła je Warta.